Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.1-10 (จบ)

Penny Dreadful City of Angels     1 July 2563

ซีรี่ย์ฝรั่ง Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย

เรื่องย่อ:Penny Dreadful: City of Angels ภาคแยกของ Penny Dreadful เนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ จะเกิดขึ้นในนคร Los Angeles ปี 1938 (ห่างจากภาคแรกหลายสิบปี) ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดด้านสังคมกับวัฒนธรรม และการผสมผสานกันระหว่างตำนานพื้นบ้านของชนเชื้อชาติ

ตัวอย่าง Penny Dreadful City of Angels Season 1

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.1

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.2

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.3

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.4

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.5

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.6

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.7

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.8

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.9

Penny Dreadful City of Angels Season 1 ซับไทย Ep.10

[fbcomments]